تلفات! 

       ما زنده به آنيم كه آرام نگيريم            موجيم كه آرامش ما در عدم ماست خانم هيوا شيخي، مدير خلاق و مدبر هنرستانمان بر اثر رفتارهاي زننده و دور از شأن گروه

… معلمان مجبور به استعفا شده‌اند. سال تحصيلي گذشته هر چند وقت يك‌بار، تهديدهاي معلم‌نماهايي كه هيچ عملي را براي خود نامشروع نمي‌پنداشتند، مدير بااحساس و موقر ما را تحت فشار شديد رواني قرار مي‌دادند كه البته وجود من در اين آموزشگاه كمتر از حضور خانم شيخي كارساز بوده و خواهد بود و اگر زودتر آگاه مي‌شدم قطعاً پيشدستي مي‌كردم و با رفتن از اينجا مانع استعفاي ايشان مي‌شدم. افرادي كه با ذهنيت و افكار كوتوله‌ي خود فكر مي‌كنند انديشه‌ها را مي‌توان ترور كرد ( همچون ترور شخصيت كه حداقل در مورد من اقدام به انجامش نمودند و خوشبختانه موفق به انجام آن نگشتند ) خواهان معلمي هستند كه لب فرو بندد و مسائل را از ديد آنها نظاره نمايد. اين افراد هر نوع تجاوز به يافته‌هاي پيشين را نامشروع و مخالف عقيده‌ي خود مي‌پندارند و مجري آنرا برگشته از آنچه مقدس مي‌خوانند! كلوخ‌اندازيشان را در نظر داريم با گل و سبزه پاداش دهيم باشد كه طريق مهرورزي را بيازمايند و بياموزند و لذت انسان بودن را براي يك‌بار هم كه شده درك نمايند. انسان بودن بسيار سهل و آسانتر از ناانسان بودن است!!! و بعضي‌ها چه راه مشكلي را برگزيده‌اند!

/ 3 نظر / 3 بازدید
بانو

خیلی بد شد.مثل اینکه همه منتظرن یک آدم خوب بیاد سر کار تا از زندگی پشیمونش کنن!!!۱

فاطمه

اي معبود به حق من!نعمتم بخشيدي و سپاسگزارم نيافتي ، مبتلايم نمودي و شکيبايم نديدي پس تو اي مهربان نه با ناسپاسي من نعمت خود را گرفتي و نه با ناشکيبايي من سختي و بلاي خود را پيوسته داشتي آري اي محبوب دل من!از کريم جز بزرگواري و کرم سر نزند.

آوات

اينجا ايران است ! سرزمين کشتن استعدادها!