اعتراض حق شماست!

معمولاً پرورش يافتگان نظام‌هاي آموزشي پويا و مدرن، با تبديل شدن به منتقدين نظام‌ها و نهاد‌هاي رسمي، به حركت‌هاي فكري و سياسي پرداخته، در تغييرات اجتماعي مؤثر واقع مي‌شوند. اما در نظام آموزشي ما، برعكس روحيه‌ي نقادي را از همان ابتدا در دانش‌آموزان از بين مي‌برند مبادا به ساحت مقدس آموزش و پرورش! خدشه‌اي وارد شود.
براي من معلم چه مسئله‌اي وحشت‌ناك‌تر از تسليم بودن شاگردم در برابر هر آنچه بگويم و از او بخواهم.
عادت دارم شاگردي را كه به وضع موجود در كلاس قانع و از صحبت آزادنه در هر موردي پرهيز كند، به انحاي مختلف تحت فشار قرار دهم تا درك كند كه ابداع و آفرينش تنها در سايه‌ي اعتراض به وضع موجود و تجاوز به يافته‌هاي ثابت پيشين امكان‌پذير است. احترام به جاي خود، هر چند كه اين نگرش دردسرهاي بسياري را برايم ايجاد نموده و همكارانم به شدت به من معترضند ولي به كارم ايمان دارم و مطمئنم كه برد از آن ماست!!!

/ 3 نظر / 3 بازدید
perile

kakh Selah silaw! de twanim biprsim aw babetaney ke lereda deynusi, tenha bo xot deynusy yan dawa le qutabyakanit dekey bo nusiny babet u xstne weblogewe?. boye em prsiarem kird chunke nawi weblogeke be nawi qutbxanekewe kirawe. Shteki dish. aw rebazey to grtute raste , kol mede bijit

jonatan

khondam va bary u arezoye movafaghit mikonam omidvarm ke rozi byad ke danesh amozan betonand az khodeshon harfy bary goftan dashte bashand omidvaram ke sakhti rah hich mogh khastaton nakone khodahafez

m

az weblog at khosham amad