پيروز بی رزگار بوونی که‌رکووک

که‌رکووک دلی کوردستانه...
دانش‌آموز كركوكي در حال پاره كردن تصوير ديكتاتور تكريتي است كه ساليان دراز عكس او را به عنوان قهرمان قادسيه بر كوي و برزن مي‌شد مشاهده كرد.
صدام جاني كركوك را با آواره كردن كُردهاي مالك آن و جايگزيني اعراب شهري عربي جلوه مي‌داد ولي عاقبت با رهايي مردم از دست استبداد صدامي كركوك به آغوش گرم ميهن بازگشت و شادي ميليون‌ها نفر را باعث شد.
kerkuk_zarok_dibistan_400.jpg

/ 4 نظر / 3 بازدید
hawar

bzhin bo noosrawakatan. sarkawtoo bn.

hawar

sarkawtoo bn o bzhin. karakantan jwann o hoy xoshhalin. hawar

faramarz

اگرممکنه نحوه دانلود اين ترانه کردی را اعلام فرماييد متشکرم . ‌

Jalal Xoshkalam

slaweki garm,, mn la zayalada gwem grt la mamosta kurdparwarakatan salah.Hiwadarm ka hamisha har wa sarkawto bn. am adrassay ka nosiwma adreasi malpary interneti lawani kurda la swed-linköping.hiwadarm ka qotabyakan btwan sudi le war bgrn agar chi zorbay zory ba zmani swedya. jareki trish hyiway sarkawtntan bo ba awat daxwazm. malawa Bratan Saroki lawani kurd la swed.linköping Jalal Xoshkalam.