اخبار امشب حكايت از دسيسيه‌ي ترك‌هاي فاشيست براي ترور شهردار كُرد منتخب كركوك ( كه هميشه از آن به عنوان قلب كُردستان ياد شده است ) دارد.
تفاله‌هاي واپس‌گراي باز مانده از افكار پليد آتاتُرك به خيال خام خود و در ذهن حقير و پستشان مي‌توانند با توسل به خشونت از حركات سيال و پويا و انساني جلوگيري كنند.
كردستان تي‌وي هم امشب تصاويري از كشف يك گور بزرگ دسته‌جمعي متعلق به كُردها را نشان مي‌داد كه به دست دژخيمان بعثي شهيد شده‌اند.
فرازهايي از نامه‌ي تاريخي شيخ‌محمود ملك به رييس شوراي جامعه‌ي ملل:
پاريس، 21مارس 1931
ما كُردها مي‌خواهيم با همه‌ي توده‌ها و ملت‌ها دوست باشيم و نسبت به هيچ ملتي كينه در دل نداريم…
خون و آتش براي دگرگون كردن واقعيت‌هاي تاريخي و براي تبديل صدهاهزار كُرد نظير صلاح‌الدين و كريم‌خان زند به عرب، همواره ناتوان بوده‌اند و خواهند بود…
كُردها اكنون تصميم گرفته‌اند در دفاع مسلحانه از خود و شرافت خود تا آخرين نفر بميرند ولي سر به بندگي عربهاي عراق كه به دولت انگليس پشت‌گرمند، نسپارند…

/ 1 نظر / 3 بازدید
آوات

انگار تاريخ نمی خواهد با کُردها کنار بيايد