ديروز به قصد ديدن ديدن دوست دندانپزشكي به مطبش رفته بودم و در سالن انتظار مطب كه در ساختمان پزشكان واقع شده و قاعدتاً بيماران چندين پزشك همزمان در همان‌جا به انتظار نشسته بودند در حال فكر كردن به موضوعي بودم كه صداي فرياد مرد ميانسالي را شنيدم كه به زمين و زمان بد و بيراه مي‌گفت. وقتي كاشف به عمل آمد معلوم شد از رفتار چندين نوجوان ناراحت شده بودند كه به نظرش حركات زشتي را مرتكب شده بودند و حرف‌هاي زننده‌اي بين خود رد و بدل كرده بودند. با هر زحمتي بود او را آرام كرده و به بيرون مطب بردم. ديدن چنين صحنه‌هايي به حدي برايم تكراري شده است كه كمتر به آن فكر مي‌كنم. ارتباط بين نسل‌ها به شكلي خطرناك از هم گسسته شده است و مي‌رود كه فاجعه بيافريند. تا زماني كه بزرگ‌ترها، بچه‌هايشان را نادان تصور نمايند و بچه‌ها هم بزرگترهايشان را سنتي و مرتجع! بپندارند دور باطلي جريان خواهد داشت كه نبايد انتظار نتيجه‌ي مثبتي را از آن داشت.       هميشه در كلاس به جاي ايستادن در برابر جريان‌هايي كه شاگردانم به راه مي‌اندازند ( و اينك به دليل پيشرفت‌هاي همه جانبه در حال‌گيري! و عصباني كردن معلمان توسط بچه‌ها، راه‌كارهاي نويني را براي مقابله طلب مي‌كند ) و شكست در برابر اراده‌ي جمعي آنها، با همراهي جريان و فروكش كردن آن همراه با رهبري خود نتايج عالي و دلخواه هر دو طرف را شاهد بوده‌ايم. زماني كه نسل حاضر دريابند كه به جاي درك احساساتشان ( حال چه درست باشد چه اشتباه ) راه تحقيرشان را در پيش گرفته‌اند، به شدت به جبهه‌گيري پرداخته و قادرند مسائل بسيار ناگواري را به وجود آورند كه حل آن وقت و هزينه‌ي بسياري را مي‌طلبد

… هميشه در روزهاي آغازين سال‌تحصيلي انتظارات خود از بچه‌ها را برايشان تشريح كرده و انتظارات دانش‌آموزان از كلاس و خود را هم يادداشت مي‌كنم. براي مثال هميشه به آنها گفته‌ام كه به دليل شناخت و تحصيلاتي كه در رشته‌ي هنر داشته‌ام، به شدت از فرهنگ « انتخاب رنگ » در تمام زمينه‌ها توسط مردم ناراضي هستم و آن را نكوهش مي‌كنم ولي هرگز راضي نيستم كه شاگردي را به خاطر انتخاب رنگ پوشش خود مورد بازخواست قرار دهم هر چند كه كارش از نظر من اشتباه باشد. نظارت استصوابي! بر شاگردانم را هميشه تقبيح كرده‌ام و به شعور آنها ( هر چند به شدت اشتباه هم باشد ) احترام مي‌گذارم به همين دليل هم احساس رضايت بسياري از كارم داشته‌ام و از آن لذت مي‌برم. البته شايد بيشترين دليل درك متقابل ما كم بودن اختلاف سني بين من و آنها باشد! نمي‌دانم شما چه فكر مي‌كنيد؟؟؟ چه راه‌كارهايي براي مقابله با بحران عدم درك نياز نسل‌ها توسط يكديگر را پيشنهاد مي‌كنيد؟ پاسخ صحيح و منطقي به چنين سوألي براي موفقيت در امر معلمي بسيار مهم است...

/ 2 نظر / 3 بازدید
banoo

موزيك متن خيلی زيبايی است!!!آخ كه هوس رقص كردم.

banoo

اين تفاوت نسل هم معضليست .ارتباط ها كم و كم تر ميشه .